Cooken viheriöiden perusparannusprojekti | Vierumäki Golf

Cooken viheriöiden perusparannusprojekti

Viheriöiden kunnostus aloitetaan 2.10.2023. Yhden viheriön konetyöt kestävät noin viikon.

Viheriöiden kunnostus aloitetaan 2.10.2023. Yhden viheriön konetyöt kestävät noin viikon. Viheriösiirtonurmen asennus tiivistyksineen kestää noin kaksi päivää ja ympärysalueiden siirtonurmetus ja viimeistely noin kaksi päivää. Projektin yhteydessä tehdään sadetusjärjestelmän purku ja asennus, sekä sadetusjärjestelmään tarvittavat muutokset.

Työjärjestys viheriöiden osalta on seuraava: 5, 3 ja 1. Viheriöstä saatavalla materiaalilla laajennetaan kunnostettavan viheriön läheisyydessä olevia lyöntipaikkoja.

Töiden ollessa käynnissä kunnostettavalla viheriöllä on käytössä tilapäinen viheriö.

Kenttä on tasoituskelpoinen koko loppukauden ajan. Tiedotamme toimenpiteiden vaikutuksista hinnoitteluun erikseen.

Investoimme vuonna 2022 laajan siirtonurmialueen, jolla väylien 1, 3 ja 5 viheriöt on mahdollista uusia. Tavoitteenamme on, että uusittavat viheriöt saadaan käyttöön touko-kesäkuussa 2024. Samalla tulemme testaamaan, kuinka viheriöiden rakenteita ja perustuksia pitäisi uusia.

Viheriöiden uusimisen jatkosta tullaan päättämään syksyn 2023 ja kevään 2024 kokemusten jälkeen.

Artikkelia muokattu 11.10 - Väylän 17 viheriön sijaan kunnostustöitä tehdään väylän 3 viheriöllä.