Vierumäki Golf Club Oy - Varsinainen yhtiökokous 2024 | Vierumäki Golf

Vierumäki Golf Club Oy - Varsinainen yhtiökokous 27.5.2024 klo 14.

Vierumäki Golf Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen maanantaina 27. päivänä toukokuuta 2024 klo 14. Vierumäelle, kokouspaikka Hotelli Holiday Club, Ball Room.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Vierumäki Golf Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen maanantaina 27. päivänä toukokuuta 2024 klo 14. Vierumäelle, kokouspaikka Hotelli Holiday Club, Ball Room.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset asiat.

Jäljennöksen tilinpäätöksestä voi halutessaan tilata yhtiöltä, Matias Keskikylä, matias.keskikyla@vierumakigolf.fi

Valtakirjojen tarkastus ennen kokouksen alkua.

Vierumäellä, huhtikuun 8. päivänä 2024

Hallitus

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus

 2. Puheenjohtajan valinta

 3. Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajan valinta

 4. Kokouksen osanottajien toteaminen

 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 6. Työjärjestyksen hyväksyminen

 7. Esitellään tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus) vuodelta 2023

 8. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023

 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 10. Vuosituloksen käyttäminen ja osingonjako

 11. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 12. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet vuonna 2024

 13. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallitusten jäsenten valinta

 14. Tilintarkastajan valinta

 15. Kokouksen päättäminen