Vierumäki Golf Club Oy - Varsinainen yhtiökokous | Vierumäki Golf

Vierumäki Golf Club Oy - Varsinainen yhtiökokous 6.6.2023 klo 17.

Vierumäki Golf Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 6. päivänä kesäkuuta 2023 klo 17. Vierumäelle, kokouspaikka Hotelli Holiday Club, Ball Room.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Vierumäki Golf Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 6. päivänä kesäkuuta 2023 klo 17. Vierumäelle, kokouspaikka Hotelli Holiday Club, Ball Room.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset asiat.

Toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase lähetetään tämän kokouskutsun mukana.

Jäljennöksen tasekirjasta voi halutessaan tilata yhtiöltä, Matias Keskikylä, matias.keskikyla@vierumakigolf.fi

Valtakirjojen tarkastus ennen kokouksen alkua.

Vierumäellä, huhtikuun 17. päivänä 2023

Hallitus

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus

 2. Puheenjohtajan valinta

 3. Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajan valinta

 4. Kokouksen osanottajien toteaminen

 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 6. Työjärjestyksen hyväksyminen

 7. Esitellään tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus) vuodelta 2022

 8. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 10. Vuosituloksen käyttäminen ja osingonjako

 11. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 12. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet vuonna 2023

 13. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallitusten jäsenten valinta

 14. Kokouksen päättäminen